Οι 4 πυλώνες του GRawMat

Οι τέσσερις πυλώνες του GRawMat

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΩΓΟΣ

Η EcoResources φορέας αρωγός του ΣΣΚ

ΜΕΛΗ

Ένα ισχυρό σχήμα εταιριών και Πανεπιστημίων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι κύριες επιτροπές λειτουργίας του ΣΣΚ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Δυναμικό μοντέλο δικτύωσης επιχειρήσεων και φορέων

Φορέας Αρωγός

Η EcoResources φορέας αρωγός του ΣΣΚ

Η νεοφυής εταιρεία έντασης γνώσης EcoResources έχει αναλάβει το ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή του GRawMat, που ξεκινάει από την αρχική συσπείρωση των ιδρυτικών επιχειρήσεων/μελών και επεκτείνεται στη σταδιακή διεύρυνση και προσέλκυση νέων μελών, με στόχο την ενδυνάμωση και δημιουργία μιας ισχυρής και δυναμικής σύμπραξης. Ο φορέας αρωγός διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις, το όραμα και τη στρατηγική του GRawMat, όσον αφορά την εκπόνηση ενός κοινού σχεδίου δράσης καθώς και την υλοποίησή του.

Μέλη

Ένα ισχυρό Σχήμα εταιριών και Πανεπιστημίων

Εταιρείες

– Ελληνικός Χρυσός
– ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
– ΕΛΛΗΜΕΤ
– ΓΕΩΕΛΛΑΣ
– Ελληνικοί Λευκόλιθοι
– Stone Group
– Μαθιός Πυρίμαχα A.E.
– North Aegean Slops E.M.A.E.
– ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ
– LAVA Μεταλλευτική και Λατομική
– ECO EFFICIENCY ΕΠΕ

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

– Εργαστήριο Μεταλλουργίας | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
– Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διοίκηση

Οι κύριες επιτροπές λειτουργίας του ΣΣΚ

Η κάθε επιχείρηση-μέλος έχει ορίσει έναν/μία εκπρόσωπο και έναν/μία αναπληρωτή/τρια του/της για τη συμμετοχή στο GRawMat. Οι ως άνω εκπρόσωποι συγκροτούν την Ολομέλεια του ΣΣΚ από την οποία προκύπτει η Διοικούσα Επιτροπή (Steering Committee) που σε πρώτο στάδιο την αποτελούν οι εκπρόσωποι όλων των επιχειρήσεων-μελών. Επιπλέον, συγκροτείτε Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Board), το οποίο χωρίζεται σε θεματικές ενότητες με συναφές αντικείμενο των ορυκτών πρώτων υλών και συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες (κυρίως ακαδημαϊκοί αλλά και μέλη των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων), το οποίο λειτουργεί υπό τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα μέλη του επιλέγονται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκριση της ολομέλειας του ΣΣΚ.

Δικτύωση

Δυναμικό μοντέλο δικτύωσης επιχειρήσεων και φορέων

Το GRawMat είναι ένα βήμα εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου των πρώτων υλών με οργανωμένη δομή, όραμα και στρατηγική. Επιπλέον, το GRawMat δεν είναι απλά ένα δίκτυο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πρώτων υλών αλλά ένας δυναμικός οργανισμός, που θα προάγει την επιχειρηματικότητα και θα προσφέρει έργο. Ουσιαστικά, θα αποτελέσει μια «ισχυρή εμπορική ετικέτα» (brand name) ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων.

Στόχοι του GRawMat βάσει της στρατηγικής καινοτομίας ευρείας βάσης της ΕΕ είναι:

• Η κινητοποίηση σημαντικού αριθμού φορέων
• Η διαμόρφωση ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους
• Η συνεχής επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μελών του
• Η ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
• Η εισαγωγή των συμμετεχόντων ΜΜΕ σε φάση επιτάχυνσης
• Η καθιέρωση της καινοτομικής έρευνας ως μοχλού επίδρασης στην οικονομία περιοχών
• Η χάραξη στρατηγικής διεθνοποίησης

Ομάδα

- Εκτελεστικός Διευθυντής

Δρ. Ευάγγελος Τζάμος

- Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δρ. Άνθιμος Ξενίδης

- Γραμματεία Συντονισμού

Αναστασία Λακασά

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο μας

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας.

Το GRawMat Innovation Cluster θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας και για να παρέχει ενημερώσεις.