Δικτύωση

Το GRawMat είναι ένα βήμα εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου των πρώτων υλών με οργανωμένη δομή, όραμα και στρατηγική. Επιπλέον, το GRawMat δεν είναι απλά ένα δίκτυο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πρώτων υλών αλλά ένας δυναμικός οργανισμός, που θα προάγει την επιχειρηματικότητα και θα προσφέρει έργο. Ουσιαστικά, θα αποτελέσει μια «ισχυρή εμπορική ετικέτα» (brand name) ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων.

Στόχοι του GRawMat βάσει της στρατηγικής καινοτομίας ευρείας βάσης της ΕΕ είναι:

  • Η κινητοποίηση σημαντικού αριθμού φορέων
  • Η διαμόρφωση ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους
  • Η συνεχής επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μελών του
  • Η ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
  • Η εισαγωγή των συμμετεχόντων ΜΜΕ σε φάση επιτάχυνσης
  • Η καθιέρωση της καινοτομικής έρευνας ως μοχλού επίδρασης στην οικονομία περιοχών
  • Η χάραξη στρατηγικής διεθνοποίησης
Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο μας

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας.

Το GRawMat Innovation Cluster θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας και για να παρέχει ενημερώσεις.