Δράσεις

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων του GrawMat είναι χωρισμένη σε 6 Ενότητες Εργασίας
Δράσεις

Νομική σύσταση, οργάνωση και λειτουργία εγκαταστάσεων του σχηματισμού

Δράσεις

Διεύρυνση του σχηματισμού με προσέγγιση νέων μελών και σύνδεση με δημόσιους φορείς. Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διαγωνισμών καινοτομίας.

Δράσεις

Συγκρότηση επιχειρηματικών σχηματισμών για προετοιμασία και υλοποίηση ερευνητικών έργων. Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των έργων σε πιλοτικές μονάδες ή διαδικασίες.

Δράσεις

Δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και μελετών προς τα μέλη

Δράσεις

Δράσεις κατάρτισης σε νέες μεθόδους κατεργασίας, νέα εργαλεία προσομοίωσης διεργασιών, προσεγγίσεις επιχειρηματικότητας, προσαρμογής σε καινοτόμες τάσεις και τη νομοθεσία

Δράσεις

Αποτίμηση των δράσεων της δυναμικής του σχηματισμού και της διαδικασίας μετάβασης στην περίοδο ωριμότητας και τα επόμενα στάδια του κύκλου ζωής.

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter