Διοίκηση

Η κάθε επιχείρηση-μέλος έχει ορίσει έναν/μία εκπρόσωπο και έναν/μία αναπληρωτή/τρια του/της για τη συμμετοχή στο GRawMat. Οι ως άνω εκπρόσωποι συγκροτούν την Ολομέλεια του ΣΣΚ από την οποία προκύπτει η Διοικούσα Επιτροπή (Steering Committee) που σε πρώτο στάδιο την αποτελούν οι εκπρόσωποι όλων των επιχειρήσεων-μελών. Επιπλέον, συγκροτείτε Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Board), το οποίο χωρίζεται σε θεματικές ενότητες με συναφές αντικείμενο των ορυκτών πρώτων υλών και συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες (κυρίως ακαδημαϊκοί αλλά και μέλη των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων), το οποίο λειτουργεί υπό τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα μέλη του επιλέγονται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκριση της ολομέλειας του ΣΣΚ.

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter

Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο ενημερωτικό δελτίο μας

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας.

Το GRawMat Innovation Cluster θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν τη φόρμα για να επικοινωνήσει μαζί σας και για να παρέχει ενημερώσεις.